دکتر میکائو اوسویی‌

مراحل آموزش ریکی

استاد اوسویی‌ از توانایی‌ جدید خویش‌ برای‌ کمک‌ به‌ دیگران‌ استفاده‌ نمود و هفت‌ سال‌ بعد را برای‌ مردم‌ فقیر در کیوتو کار کرد. در سال‌ 1922 او به‌ توکیو رفت‌ و انجمن‌ ریکی‌ را بنا نهاد و آن‌ را اوسویی‌ ریکی‌ ریوهو گاکائی‌ نامگذاری‌ نمود که‌ به‌ معنای‌ انجمن‌ شفابخشی‌ باریکی‌ اوسوئی‌ می‌باشد . او همچنین‌ در هاراجوکو، آویاما در توکیو کلینیک‌ دیگری‌ برای‌ درمان‌ و تدریس‌ باز نمود. پائین‌ترین‌ مرحله‌ آموزش‌ او شودن‌ نامیده‌ می‌شد (مرحله‌ اول‌) که‌ به‌ چهار سطح‌ تقسیم‌ می‌گردید: روکوتو، گوتو، یان‌ توسان‌ تو (توجه‌ کنید زمانیکه‌ خانم‌ تاکاتا این‌ سطح‌ را تدریس‌ می‌نمود، هر چهار مرحله‌ را در یکی‌ ادغام‌ کرده‌ بود. به همین جهت‌ چهار همسویی برای‌ مرحله‌ اول‌ انجام‌ می‌داد). مرحله‌ بعدی‌ اوکودن‌ نامیده‌ می‌شد (آموزش‌ درونی‌) و دو سطح‌ داشت‌: اوکودن‌ زنکی‌ (بخش‌ اول‌)، و اوکودن‌ ـ کوکی‌ (بخش‌ دوم‌). مرحله‌ بعدی‌ شین‌ پیدن‌ نامیده‌ می‌ش د آموزش‌ حرفه‌ای‌) که ما آنرا سطح‌ استادی‌ می‌نامیم‌. این‌ سطح‌ شامل‌ شی‌ هان‌ کاکو (دستیار مدرس‌) و شی‌ هان‌ (مدرس‌ ارجمند) می‌باشد. به هرحال علیرغم‌ شایعات، اوسویی‌ فقط‌ چهار سمبل‌ داشت‌، همان‌ چهار سمبلی‌ که‌ از آن در غرب‌ استفاده‌ می‌شود‌، و این‌ مسئله‌ توسط‌ فومیو اوگاوا و دیگر اعضای‌ انجمن‌ اوسوئی‌ ریکی‌ ریوهو گاکائی‌ تایید شده‌ است‌.

چگونگی پیدایش همسویی ریکی


منابع‌ مختلف‌ نشان میدهد که استاد اوسویی‌ در ابتدا فرآیند همسویی‌ مشخصی نداشته، و شاگردانش‌ توانایی‌ انجام‌ ریکی‌ را فقط‌ با گذراندن‌ زمانی‌ با استاد و با نیت‌ دریافت‌ این‌ توانائی‌ بدست‌ می‌آوردند و نیت‌ استاد نیزاین‌ بود که‌ شاگردانش‌ ریکی‌ را دریافت‌ ‌دارند. بعد از گسترش‌ ریکی‌، این‌ شیوه‌ آموزش‌ شخصی‌ غیر عملی‌ می‌نمود، بنابراین‌ روند همسویی‌ ایجاد شد. 
نکته‌ جالب‌ توجه‌ این‌ است‌ که‌ آرجاوا پیتر نویسنده‌ کتاب‌ آتش‌ ریکی‌ همسویی‌ ریکی‌ را از یکی‌ از اساتید وابسته‌ به‌ انجمن‌ اوسویی‌ ریکی‌ ریوهو گاکائی‌ دریافت‌ کرده‌ که‌ با آنچه‌ ما امروز در غرب‌ با آن‌ آشنا هستیم‌ کاملاً متفاوت‌ می‌باشد . استاد فقط‌ آوایی‌ شاعرانه‌ را در حالیکه‌ آرجاوا روبروی‌ او نشسته‌ بود ادا می‌کرده‌ و پس‌ از مدتی‌ آرجاوا نیروی‌ عظیم‌ انرژی‌ را در خود احساس‌ ‌کرده است.

http://www.healinginharmony.net/usuiNewGreen.jpg


درخواست برای ریکی افزایش یافت
در 1923 زلزله‌ عظیم‌ کانتو، توکیو را ویران‌ ساخت‌. بیش‌ از140هزارنفر کشته‌ شدند و بیش‌ از نیمی‌ از بناها ویران‌ شدند یا آتش‌ گرفتند . تقاضا برای‌ ریکی‌ بحدی بود که‌ کلینیک‌ او دیگر گنجایش‌ نداشت‌. 
بنابراین‌ در 1925 کلینیک‌ بزرگتری‌ در ناکانو، توکیو بنا کرد.بااین کار، شهرت‌ او به‌ عنوان‌ یک‌ درمانگر در ژاپن‌ گسترش‌ یافت‌. او شروع‌ به‌ سفر کرد، تا بتواند تعداد بیشتری‌ از مردم‌ را آموزش‌ دهد‌ و درمان‌ کند. در خلال‌ سفرهای‌ خود، به‌ دو هزار نفر آموزش‌ داد‌ و 16 استاد تربیت‌ کرد. دولت‌ژاپن‌نشان‌ "کان‌ سن‌ تو"رابه‌احترام‌خدماتش‌ جهت‌ کمک‌ به‌ دیگران‌ به‌ او اعطاء نمود. زمانی‌ که‌ در فوکویاما مشغول‌تدریس بوددچارحمله‌ قلبی‌ شد و در 9 مارس‌ 1926 درگذشت‌. مقبره‌ او در معبد سایی‌ هوجی‌ در سوگی‌ نامی‌ توکیو واقع‌است‌، گرچه‌ برخی‌ معتقدند که خاکستر او در جایی دیگر می‌باشد.

ریکی بعد از اوسویی
بعد از فوت‌ استاد اوسویی‌، آقای‌ جی‌ اوشیدا به‌ عنوان‌ رئیس‌ انجمن‌ ریکی‌ به‌ جای‌ اوسویی‌ نشست‌. او مسئول‌ ساخت‌ بنای‌ سنگ‌ یادبود اوسویی‌ و نگهداری‌ از مقبرة‌ استاد شد. پس از آقای‌ اوشیدا، آقایان‌ لیچی‌ تاکتومی‌، یوشی‌ هارو واتانابه‌، تویوایچی‌ وانامی‌ و خانم‌ کیمیکو کویاما، جانشین‌ استاد اوسویی‌ شدند ودر سال‌ 1998 آقای‌ کوندو به‌ ریاست‌ انجمن‌ نشست‌. علیرغم‌ آنچه‌ در غرب‌ گفته‌ شده‌ است‌، در موسسه ای که‌ استاد اوسویی‌ بنیان نهاد صاحب‌ دودمان‌ یا استاد اعظم‌ وجود ندارد واسامی ذکر شده دربالا مربوط به جانشینان رؤسای انجمن می باشد.

مربیانی که توسط استاد اوسویی تربیت شده اند
شانزده‌ مربی‌ که‌ توسط‌ استاد اوسویی‌ به‌ استادی‌ رسیدند، توشیهیرو اگوچی‌، جوسابورو گویدا، لیچی‌ تاکتومی‌، تویوایچی‌ وانامی‌، یاشی‌ هارو واتانابه‌، کیزو اوگاوا، جی‌ اوشیدا و چوجیرو هایاشی‌ می‌باشند. علیرغم‌ یکی‌ از روایات‌ داستان‌ ریکی‌، آقای‌ چوجیرو هایاشی‌ جانشین‌ استاد اوسویی‌ نبوده‌ و همانگونه‌ که‌ قبلاً اشاره‌ شد جانشین‌ او آقای‌ جی‌ اوشیدا بوده‌ است‌. به‌ هر صورت‌ آقای‌ هایاشی‌ استادی محترم‌ و دارای‌ مدرسه‌ و کلینیک‌ ریکی‌ در توکیو بود . او آمار درمانهای‌ خود را نگهداشته‌ و جزوه‌ای‌ نیز برای‌ کلاسش‌ چاپ‌ نموده‌ بود . ( نسخه‌ ترجمه‌ شده‌ این‌ جزوه‌ در آرشیو مرکز بین المللی آموزش ریکی “
ICRT" موجود می‌باشد. او ریکی‌ را تمرین‌ و تدریس‌ می‌کرد و بسیاری‌ از شاگردانش ریکی‌ را در مقابل‌ کار در کلینیک‌ او دریافت‌ داشته‌اند. خانم‌ تاکاتا از مهمترین استادان ریکی که آن را به غرب معرفی نمود، در سال‌ 1935 به‌ این‌ کلینیک‌ هدایت‌ شد.

هاوایو تاکاتا
خانم تاکاتا در 24 دسامبر سال‌ 1900 در جزیرة‌ کاوائی‌ در هاوایی‌ متولد شد. والدین‌ او از مهاجرین‌ ژاپنی‌ بودند و پدرش‌ در مزارع‌ نیشکر کار می‌کرد. او با دفتردار مزرعه‌ای‌ که‌ در آن‌ کار می‌کرد، ازدواج‌ نمود. نامش‌ ساچی‌ تاکاتا بود و آنها دو فرزند دختر داشتند. در اکتبر 1930 ساچی‌ تاکاتا در سن‌ 34 سالگی‌ درگذشت‌ و خانم‌ تاکاتا برای‌ تأمین‌ خانواده‌اش‌ مجبور بود به‌ سختی‌ کار کند و مدت‌ بسیار کمی‌ را استراحت‌ نماید. بعد از پنج سال او دچار دردهای‌ شدیدی‌ در ناحیه‌ شکم‌، مشکل‌ ریه‌ و اختلال روانی گردید. چندی‌ بعد یکی‌ از خواهرانش‌ درگذشت‌ و بعهده‌ خانم‌ هاوایو بود که‌ به‌ ژاپن‌ سفر کرده‌ و این‌ خبر را به‌ پدر و مادرش‌ که‌ در آنجا ساکن‌ بودند، بدهد. 

آشنایی خانم تاکاتا با ریکی
خانم‌ تاکاتا بعد از اینکه‌ خبر فوت‌ خواهرش‌ را به‌ والدین‌ خود داد روانه‌ بیمارستان‌ شد و در آنجا تشخیص‌ دادند که‌ او یک‌ غده‌، سنگ‌ کیسه‌ صفرا، آپاندیس‌ و آسم‌ دارد و باید برای‌ جراحی‌ آماده‌ شود، ولی‌ او انتخاب‌ کرد که‌ به‌ جای‌ آن‌ به‌ کلینیک‌ دکتر هایاشی‌ مراجعه‌ کند. خانم‌ تاکاتا از تشخیص‌ کارورزان‌ ریکی‌ در کلینیک‌ که‌ بسیار نزدیک‌ به‌ اظهار نظر پزشکان‌ بیمارستان‌ بود تحت‌ تأثیر قرار گرفت‌. او شروع‌ به‌ گرفتن‌ درمان‌ کرد. دو درمانگر هر روز بر روی‌ او کار می‌کردند.
خانم‌ تاکاتا بطور چشمگیری‌ بهتر شد و در مدت‌ چهار ماه‌ کاملاً شفا یافت‌. او می‌خواست‌ ریکی‌ را یاد بگیرد و در بهار سال‌ 1936 مرحله‌ اول‌ ریکی‌ را از دکتر هایاشی‌ آموخت‌. سپس‌ یک‌ سال‌ با او کار کرد و بعد مرحله‌ دوم‌ آن‌ را گذراند. خانم‌ تاکاتا در سال‌ 1937 به‌ هاوایی‌ بازگشت‌ و چندی‌ بعد دکتر هایاشی‌ و دخترش‌ برای‌ کمک‌ به‌ برپائی‌ ریکی‌ در آنجا به‌ او ملحق‌ شدند. در فوریه‌ 1938 دکتر هایاشی‌ خانم‌ تاکاتا را برای‌ مرحله‌ استادی‌ همسو کرد. دکتر هایاشی‌ در 21 فوریه ‌1938در هاوایی‌ این‌ را تایید و اعلام ‌کرد که ‌خانم تاکاتا یکی‌ازسیزده‌استادی‌است‌ که‌توسط‌اوآموزش‌ دیده‌اند.

ریکی تاکاتا
از سال‌ 1970 خانم‌ تاکاتا آموزش‌ مرحله‌ استادی به دیگران‌ را آغاز کرد. اما او یک‌ شهریه‌ 10000 دلاری‌ برای‌ این‌ دوره‌ در نظر گرفت‌. این‌ شهریه‌ در سیستم‌ اوسویی‌ نبود و خانم‌ تاکاتا این‌ شهریه‌ را قرار داد چون‌ این‌ را راهی‌ برای‌ ادای‌ احترام‌ به‌ ریکی‌ می‌دانست‌. او می‌گفت‌ کسی‌ بدون‌ شهریه‌ آموزش‌ و یا درمان‌ را نمی‌گیرد و همیشه‌ باید پولی‌ یا چیزی‌ به‌ عنوان‌ برگشت‌ انرژی‌ دریافت‌ کرد و همچنین‌ باید از یک‌ استاد ریکی‌آموخت‌ و تا پایان‌ زندگی‌ باید با همان‌ استاد ماند. بعلاوه او هیچگاه‌ به‌ شاگردانش‌ اجازه‌ نمی‌داد که‌ نواری‌ تهیه‌ کنند و یا از مطالب‌ و سمبلهای کلاس‌ یادداشت‌ یا نسخه بردارند و تمامی‌ اینها باید به‌ حافظه‌ سپرده‌ می شد. آنچه‌ما در خلال‌ تحقیقات‌ خود در ژاپن‌ و از تحقیقات‌ دیگران‌ دریافتیم‌ این‌ است‌ که‌ اینها جزء آئین های ریکی‌ دکتر اوسویی‌ نبوده و احتمالاً زمانی‌ که‌ ریکی‌ به‌ غرب‌ آورده‌ شد‌ تغییراتی‌ در آن‌ پدید آمده‌ است‌.

شاگردان تاکاتا
قبل‌ از درگذشت‌ خانم‌ تاکاتا در 11 دسامبر 1980 او ریکی‌ را تا مرحله‌ استادی‌ به‌ بیست‌ و دو نفر آموزش‌ داده‌ بود، و آنها نیز آموزش‌ به‌ دیگران‌ را آغاز کردند. تمامی‌ این‌ بیست‌ و دو نفر قسم‌ خورده‌اند تا ریکی‌ را دقیقاً مانند او آموزش‌ دهند.این امر‌ سبب‌ شد‌ که‌ آنها نتوانند هیچ‌ تغییری‌ در ریکی‌ حتی‌ در بخش‌هایی‌ که‌ به‌ ظاهر با طبیعت‌ آن‌ هماهنگی‌ ندارند و یادگیری‌ ریکی‌ را مشکل‌تر می‌کنند، ایجاد نمایند.

ریکی‌ بعد از خانم‌ تاکاتا
بعد از درگذشت‌ خانم‌ تاکاتا، در اواسط‌ سال‌ 1980، ایریس‌ ایشی‌ کورا یکی‌ از استادان‌ تعلیم‌ گرفته‌توسط‌ خانم‌ تاکاتا شهریه‌ قابل‌ قبولتری برای‌ دوره‌ استادی‌ در نظر گرفت‌. استادانی‌ که‌ توسط‌ او و با این‌ شهریه‌ ارزانتر آموزش‌ دیدند خود نیز شروع‌ به‌ آموزش‌ دیگران‌ کردند. خارج‌ از این‌ گروه‌ افراد دیگری‌ نیز شروع‌ به‌ ایجاد تغییراتی‌ در ریکی‌ نمودند، بدین‌ ترتیب‌ که‌ اجازه‌ دادند آگاهی‌ ریکی‌ آنها را در شیوه‌ درمان‌ و آموزش‌ هدایت‌ کند.ازاین روقوانین دست و پاگیر از بین رفتند. کلاس‌های‌ ریکی‌ بیشتری‌ تشکیل‌ شد و روند آموزش به تعداد‌ بیشتر و به شیوه ای سریعتر رواج‌ گرفت‌. کتابهایی‌ تهیه‌ شد، اجازه‌ضبط نوار داده‌ شد و شهریه‌ها معقولتر گردید و تعداد بیشتری‌ آموختن‌ ریکی‌ را حتی‌ با بیش‌ از یک‌ معلم‌ آغاز نمودند. باارزانتر شدن‌ شهریه‌ کلاس‌ها، ریکی‌ سریعاً توسعه‌ یافت‌ و به‌ سراسرجهان رسید. در حال‌ حاضر حداقل‌ دویست‌ هزار استاد ریکی‌ و بیش‌ از یک‌ میلیون‌ شفاگر در سراسرجهان وجود دارند و این‌ تعداد رو به‌ افزایش‌ است‌.

ویلیام‌ لی رند و مرکز بین المللی آموزش ریکی
ویلیام لی رند در هاوائی‌، کالیفرنیا و میشیگان‌ زندگی‌ کرده‌ و سابقه‌ وسیعی‌ در علم‌ متافیزیک‌، از جمله‌ بیست‌ سال‌ تجربه‌ در درمان‌ با هیپنوتیزم‌ دارد. او در بازگرداندن‌ افراد به‌ زندگی‌ گذشته‌ و رشد معنوی‌ آنها تخصص‌ داشته‌ و مورد تأیید مؤسسه‌ تحقیقاتی‌ رابینز در برنامه‌ ریزی‌ عصبی‌/کلامی‌ می‌باشد. ویلیام‌ لی رند مدت‌ زندگیش‌ هفت سال با کاهونا کار کرده‌ است‌. او مؤسس‌ مرکز بین‌المللی‌ آموزش‌ ریکی‌ "
ICRT " در ساوت‌ فیلد میشیگان‌ و ناشر خبرنامه‌ ریکی‌ و نویسنده‌ کتاب‌ ریکی‌ برای‌ قرن‌ جدید بوده‌ و بیش‌ از چهل‌ مقاله‌ و هفت‌ نوار در مورد ریکی‌ ضبط‌ و تهیه‌ نموده‌ است‌ . ویلیام‌ مرحله‌ اول‌ ریکی‌ را در سال‌ 1981 و مرحله‌ دوم‌ آن‌ را در سال‌ 1982 ازبتال‌ فی‌، که‌ یکی‌ از اساتید اصلی‌ خانم‌ تاکاتا بود، در جزیره‌ هاوائی‌ دریافت‌ کرد. او همسوئی‌ استادی‌ و پیشرفته‌ ریکی‌ را از استادانی‌ چون‌ داین‌ مک‌ کامبر و مارلن‌ شیلک‌ در سال‌ 1989، چری‌ پراسون‌ در 1990 و لیه‌ اسمیت‌ در 1992 دریافت‌ نمود. ویلیام‌ همچنین‌ ریکی‌ مرحله‌ اول‌ و دوم‌ را با فیلیس‌ فروموتو نوه خانم تاکاتا دوره‌ کرد. ویلیام‌ به‌ طور تمام‌ وقت‌ ریکی‌ را در کلاسهایی‌ در سراسر دنیا تدریس‌ می‌نماید.

 

/ 0 نظر / 527 بازدید